จากเมเค สู่ สากล​      

      ยินดีต้อนรับเข้าสู่

     โรงเรียนระดับโลก

พวกเรา ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของโรงเรียนระดับโลก ไม่ยึดติดกับเชื้อชาติ สัญชาติและศาสนาใด และพัฒนาพลเมืองของโลก เพื่อนๆ ที่จบจากโรงเรียนเมเค คงมีโอกาสที่ได้พบกันอีกครั้งที่ใดที่หนึ่งของโลกใบนี้ในอนาคต

จากเมเค สู่ สากล!

ศูนย์นักเรียนต่างชาติ

ของโรงเรียนเมเค

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 สามารถเก็บหน่วยกิตของ IBDP โดยภาษาอังกฤษอย่างเดียวได้ ซึ่งจะได้รับวุฒิบัตรการศึกษา 2 ใบ (Double Degree) คือวุฒิบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศญี่ปุ่นและวุฒิบัตร IBDP 

ก้าวไป สู่ สากล จากโรงเรียนเมเค !!

นายเหงียน มิญ นักเรียนต่างชาติที่ใช้ทุนส่วนตัวรุ่นแรก ปัจจุบันได้ศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรประเด็นระดับโลก (Bachelor’s Program in Global Issues)  ที่มหาวิทยาลัยสึคุบะ หลังจากสำเร็จการศึกษา เขามีเป้าหมายที่จะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ และมุ่งหวังที่จะมีความสำเร็จในการทำงานระดับโลก!

 

หลักสูตรประเด็นระดับโลก (Bachelor’s Program in Global Issues) ของมหาวิทยาลัยสึคุบะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ Webinar ของมหาวิทยาลัยสึคุบะ

สำหรับนักเรียนต่างชาติและนักเรียนคอร์ส IB  

ประชุมออนไลน์ "การแนะนำการศึกษาที่โรงเรียนเมเค" สำหรับฮ่องกง มีผู้ชม มากกว่า 9,000 วิวแล้ว

ประชุมออนไลน์ "การแนะนำการศึกษาที่โรงเรียนเมเค" ครั้งต่อไป

สำหรับ ฮ่องกง วันที่ 20 ก.ย. 2563
           จีน       วันที่ 26 ก.ย. 2563

 เมนู 

ข้อมูลโรงเรียน
วิสัยทัศน์ทางการศึกษา
การก่อตั้งโรงเรียน เพื่อเป็น “โรงเรียนทดลองทางการศึกษา”
ภารกิจที่เป็น “โรงเรียนระดับโลก World School”
“สภาพแวดล้อมทางการศึกษา” ที่อุดมสมบูรณ์
โปรแกรมการศึกษา
โรงเรียนที่ได้รับอนุญาตเปิดสอนหลักสูตร International Baccalaureate (IB)
การวิจัยประเด็นส่วนบุคคล
โครงดารภาคสนาม
คอร์สนักเรียนต่างชาติ
การศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ
การศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี
การศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะสั้น
โรงเรียนคู่สัญญาในต่างประเทศ
การใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น
การใช้ชีวิตที่หอพัก
กิจกรรมชมรม
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่อของคอร์ส MG
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่อของคอร์ส IB
การสมัครเข้าศึกษา
รายละเอียดการสมัคร
เอกสารการสมัครที่ต้องยื่น
สอบถามติดต่อ
สอบถามติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ
Access
Show More
  • Meikei Official Facebook

สอบถามติดต่อ

© Copyright since 1979 by Meikei High School

 International Studnt Center

Tel: +81-29-851-6611

Email: international@meikei.ac.jp

ที่อยู่

1-1 Inarimae, Tsukuba,

Ibaraki, JAPAN 305-0061