top of page

การใช้ชีวิตที่

หอพัก

IMG_9262.jpg

การใช้ชีวิตที่หอพักที่มีความหลากหลาย

พวกเราเข้าใจว่าหอพักเป็นบ้าน ในขนะเดียวกันก็เป็นสถานศึกษาสำคัญที่ทำให้นักเรียนก้าวหน้าอย่างมาก นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย ทั้งชายและหญิง ที่เป็นชาวญี่ปุ่นและนานาชาติที่มีประวัติหลากหลาย จำนวน 190 คน

ใช้ชีวิตที่หอพัก นักเรียนได้มีโอกาศคิดและเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าอยู่ด้วยกับคนอื่นๆอย่างไร และสังคมศตวรรษที่ 21 ควรจะเป็นอย่างไร โดยเยาวชนที่มาจากต่างวัฒนธรรม

และมีประวัติแตกต่างกันในการใช้ชีวิตด้วยกัน

การใช้ชีวิตที่หอพักทำให้นักเรียนเป็นคนที่มีใจให้เกียรติผู้อื่น

เพิ่งตนเองและได้รับความสำเร็จระดับโลกได้

การใช้ชีวิตที่หอพัก

หอพักแบ่งเป็น 4 อาคารตามชั้นมัธยมและเพศ แต่ละชั้นของทุกอาคารจะมีครูที่เรียกว่า House Master และครอบครัวครู แล้วผู้อำนวยการโรงเรียนก็อาศัยอยู่ที่หอพัก เพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุกด้าน เช่น วิธีการใช้ชีวิตและการดูแลสุขภาพ

หอพักสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้นักเรียนอยู่ห้องละ 2 คน แบ่งเป็นห้องนอนและห้องอ่านหนังสือ ทุกชั้นจะมีเครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟและกาน้ำร้อนที่นักเรียนสามารถใช้ด้วยกันได้ การอาบน้ำสามารถเลือกใช้ห้องอาบน้ำรวมหรือห้องอาบน้ำฝักบัวส่วนตัวช่วงเวลาเช้าและเย็นที่ทางหอพักกำหนดไว้ได้

ตารางเวลาในหอพัก

06.20 น.

ตื่น ทำความสะอาด​

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

08.20 น.

ไปโรงเรียน

17.00 น.

รับประทานอาหารเย็น และอาบน้ำ​

19.30 น.

“เวลาไร้เสียง”

(เวลาอ่านหนังสือ)

(วันเสาร์เป็นวันหยุด)​

22.30 น.

เตรียมเข้าที่พัก

23.00 น.

เข้าที่พัก

食事(朝).jpg

นักเรียนจะรับประทานอาหาร 3 มื้อรวมเช้า กลางวันและเย็น อย่างมีประโยชน์ทางโภชนาการ ที่ครัวทำภายใต้การบริหารของนักโภชนาการ ที่โรงอาหารที่อยู่ข้างหอพัก

DSC04209.JPG

การอ่านหนังสือที่หอพัก

IMG_1074_edited_edited.jpg

นักเรียนหอพักทุกคนจะอ่านหนังสือ ช่วง “เวลาไร้เสียง” (เวลาอ่านหนังสือ) ที่กำหนดไว้ ทุกเย็น ทำให้นักเรียนมีระบบในการอ่านหนังสือและโอกาสตั้งใจคิดอย่างรอบคอบ ตามความต้องการของนักเรียน สามารถจัดการสอนพิเศษวิชาที่ไม่ถนัดและเตรียมความพร้อมการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ นอกจากนั้น ยังสามารถจัดการสอนพิเศษส่วนตัววิชาภาษาต่างๆ (ภาษาญี่ปุ่น ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษาจีนเป็นต้น) และดนตรี เช่น เปียโนและไวโอลินได้

趣味のバイオリン.jpg
日曜日.jpg
IMG_8875.jpg
DSC_0985.JPG

เพื่อนๆ ที่ใช้ชีวิตด้วยกันที่มีบรรยากาศแบบนี้จะได้เป็นสมบัติของนักเรียน

แล้วคงมีโอกาสที่ได้เจอกันอีกครั้งที่ใดที่หนึ่งขอโลกใบนี้

IMG_1229.jpg
bottom of page