ข้อมูลโรงเรียน

40.jpg

วิสัยทัศน์ทางการศึกษา

พวกเราจะพัฒนาบุคลากรที่มีความสมดุลทางความรู้

ภูมิปัญญาและร่างกายที่ช่วยเหลือมนุษย์และประเทศได้

โดยเฉพาะพัฒนาบุคลากรที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์

ปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัตน์และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้มาถึงจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคม ในการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ โรงเรียนเมเค ในฐานะโรงเรียนทดลองทางการศึกษาที่มีความเป็นอิสระ จะไม่ลืมวิสัยทัศน์ทางการศึกษาและกล้าดำเนินการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความสามารถอย่างเกิดประโยชน์ กิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนเมเค  ทุกกิจกรรมได้ดำเนินตามวิสัยทัศน์นี้

​นายจุนอิชิ ทาชิโระ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมเค

การก่อตั้งโรงเรียน เพื่อเป็น  “โรงเรียนทดลองทางการศึกษา”

เมื่อปี 2522 โรงเรียนเมเคได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นโรงเรียนทดลองทางการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาในอุดมคติ โดย “เมเคไค” ที่มีประวัติมากกว่า 130 ปี ซึ่งเป็นสมาคมศิษย์เก่าของวิทยาลัยครูชั้นสูงโตเกียว (Tokyo Higher Normal School; เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยสึคุบะ)

ภารกิจที่เป็น “โรงเรียนระดับโลก World School”

พวกเราเข้าใจว่าเป็นโรงเรียนระดับโลก World School และช่วยเหลือการสร้างสังคมให้ดีขึ้นโดยได้ส่งเสริมศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเมเคและหลักการของ International Baccalaureate (IB)

“สภาพแวดล้อมทางการศึกษา” ที่สมบูรณ์

เมืองสึคุบะ ที่โรงเรียนเมเคตั้งอยู่ ได้เรียกว่าเมืองแห่งวิทยาศาสตร์ (Science City) เป็นเมืองแห่งการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีสถาบันวิจัยสำคัญของทั้งรัฐและเอกชน หลายแห่ง 1 ต่อ 4 คนของประชากรเป็นนักวิจัย และมีดอกเตอร์ จำนวน 8,000 คน นอกจากนี้ การเดินทางเข้าเมืองและไปต่างประเทศมีความสะดวกมาก เช่น การเดินทางจากโตเกียวโดยรถไฟฟ้าใช้เวลา 45 นาที และจากสนามบินนาริตะโดยรถทัวร์ 50 นาที

  • Meikei Official Facebook

สอบถามติดต่อ

© Copyright since 1979 by Meikei High School

 International Studnt Center

Tel: +81-29-851-6611

Email: international@meikei.ac.jp

ที่อยู่

1-1 Inarimae, Tsukuba,

Ibaraki, JAPAN 305-0061